Regulamin Płatności BmSklep.PL

Regulamin serwera bestmine.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

•   Serwis internetowy działający pod adresem bmsklep.pl oferujący sprzedaż wirtualnychprzedmiotów oraz usług. Prowadzony przez Adrianne Sobolewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130261517, REGON 383908642, z siedzibą firmy mieszczącą się pod adresem Rząska ul. Podkamycze 7.

 

•    Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepuinternetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

•   Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z UsługElektronicznych Serwisu internetowego bmsklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu

 

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian wponiższym regulaminie.

 

•    Właścicielka strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługachoraz cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

 

•   Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogływyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie.

 

•    Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jestzapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

 

§2 Definicje

 

•   USŁUGOBIORCA / klient / gracz - osoba fizyczna lub prawna, która użytkuje serwer gier lubzakupiła usługę na stronie http://bmsklep.pl/sklep/

 

•   USŁUGA - udostępnienie użytkownikowi uprawnień na serwerze gry lub dostarczenie wirtualnychprzedmiotów które mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na naszym serwerze dostępnym w grze: „minecraft” pod adresem bestmine.pl.

 

•   SERWIS - Strona internetowa bmsklep.pl dostępna pod adresem http://bmsklep.pl należąca dousługodawcy.

 

•   MINECRAFT – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez MarkusaPerssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty.

•   KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemieteleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.

 

•   USŁUGODAWCA (OPERATOR, SPRZEDAWCA) – Adrianna Sobolewska wykonującadziałalność gospodarczą pod firmą B.M Adrianna Sobolewska, NIP: 5130261517, REGON: 383908642.

 

•    REKLAMACJA - żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające wzwiązku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi.

 

§3 Warunki korzystania z usług

•   W celu korzystania ze strony bmsklep.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę.internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.

 

•   W celu dostępu do serwera bestmine.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraftoraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.

 

 

 

§4 Kontakt

•   Kontakt do właścicielki serwisu możliwy jest poprzez maila oraz nasz oficjalny fanpagena platformie facebook:

-      mail: sobol_05@onet.pl

-      FanPage: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

 

 

§5 Płatności

 

•   Operatorem płatności sms, przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firmaeplatnosci sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389

 

•   Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy czyt: bmsklep.pl pod adresememail: sobol_05@onet.pl

 

•    Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośrednikówdostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay.

 

•   Serwis oferuje również płatności paypal obsługiwane przez firmę: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,

S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

 

•   W przypadku Nieudanej płatności w systemie paypal skontaktuj się z nami poprzez nasz fanpagena Facebooku: https://www.facebook.com/BestMineOfficial

•   Jeśli administrator serwisu bmsklep.pl stwierdzi że nieudana płatność w systemie paypal wynikaz winy samego operatora płatności paypal czyli: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, należy złożyć formalną reklamacje:

 

Aby złożyć reklamację:

1.            Przejdź do strony https://www.paypal.com/pl/smarthelp/contact-us

2.            Kliknij Napisz do nas.

3.            W menu rozwijanym Wybierz temat wybierz Zgłoszenie reklamacji.

4.            W menu rozwijanym Wybierz temat podrzędny wybierz Składanie formalnej reklamacji w systemie PayPal.

5.            W menu rozwijanym wybierz powód, który najlepiej opisuje Twoją reklamację.

6.            W formularzu podaj swoje dane i kliknij Wyślij e-mail.

 

 

 

 

§6 Rodzaje sprzedawanych Przedmiotów oraz usług

•     

Na dzień dzisiejszy (26.05.2020r) w naszym itemshopie dostępnym pod adresem:http://bmsklep.pl/sklep/ sprzedawane są następujące wirtualne przedmioty oraz usługi:

-        KONTO FROSTY

-        KONTO B R E E Z E

-        KONTO CRYSTAL

-        KONTO BLIZZARD

-        KONTO SKYBOSS

-        KONTO SKYHARD

-        KONTO MYSTIC

-        KONTO CHAMPION+

-        KONTO CHAMPION

-        KONTO ULTRA+

-        KONTO ULTRA

-        KONTO VIP 30 dni

-        KONTO VIP na zawsze

-        KONTO SVIP 30 dni

-        KONTO SVIP na zawsze

-        LATANIE

-        UNBAN

-        ZESTAWY: na start, bestmine 1, bestmine 2

-        DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA 15 000 000$

-        DOŁADOWANIE WIRUALNEGO PORTFELA 30 000 000$

-        DOŁADOWANIE WIRUALNEGO PORTFELA 100 000 000$

-        KLUCZE DO PREMIUMCASE

-        SELLWAND DIAMENTOWY

-        MONETY UPGRADE

 

•    Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko iwyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich poza serwerem bestmine.pl

§7 Zasady użytkowania

 

•   Użytkownik posiadając konto na serwerze bestmine.pl akceptuje regulamin serwera podany nastronie internetowej oraz na serwerze.

•  Użytkownikowi / graczu / usługobiorcy zabrania się na serwerze:

1.  Zakaz oszukiwania podczas wymiany/celowego wprowadzania w błąd podczas handlu/ wymiany.

2.  Zakaz podszywania się pod administrację.

3.  Zakaz obrażania graczy, szerzenia nienawiści, obrazy uczuć religijnych.

4.  Zakaz floodowania, spamowania na chacie publicznym oraz prywatnym.

5.  Zakaz sprzedaży dóbr serwerowych za prawdziwe pieniądze.

6.  Zakaz wykonywania jakichkolwiek prac na afk (kopanie, łowienie itp)

7.  Zakaz cheatowania (killaura/fastplace/nuker/speedmine itp)

8.  Zakaz kaleczenia języka na chacie, zakaz żebrania o (itemy/pieniądze)

9.  Zakaz reklamowania innych serwerów/serwisów.

10.  Zakaz działania na szkodę serwera.

11.  Zakaz wykorzystywania błędów/bugów gry, mechanizmów bezobsługowych.

12.  Zakaz zabijania graczy na wyspach.

13.  Zakaz przeklinania przez 24/h

14.  Zakaz używania botów.

 

 

•   W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera bestmine.pl zastrzega sobie prawo dozbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.

 

 

§8 Polityka prywatności / RODO

 

Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych:

-  Administratorem danych osobowych jest usługodawca. Cel zbierania danych osobowych:

-   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.

 

§9 Odstąpienie od umowy

 

•   Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będącychkonsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

 

•   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniudo umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

•   Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

•   Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

•   W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczneprzed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: sobol_05@onet.pl

 

Wzór odstąpienia od umowy

Przykładowy wzór:

 

Data odstąpienia od umowy. Imię nazwisko

Adres usługobiorcy Adres email Nickname w serwisie

Usługa jakiej dotyczy odstąpienie Podpis usługobiorcy


 

 

Odstąpienie od umowy

 

 

 

 

§10 Postanowienia końcowe

•    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tojest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnieobowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

•    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń. w postaci wysłania maila na sobol_05@onet.pl

Wykonane przez: bojawiem55.pl